Giờ làm việc: 7:30-17:30 (Thứ 2 - Thứ 7)

Dự Án PACK VIEW - HOÀNG MAI

22/04/2018

Chủ Đầu Tư: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Đồng Phát

Địa Điểm: Khu ĐTM Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội. Hạng

Mục Sơn: Sơn Nội Ngoại Thất CTR PAINTS

Thi Công: T11/2016 Hoàn Thành: T11/2017

Dự Án PACK VIEW - HOÀNG MAI

Chủ Đầu Tư: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Đồng Phát

Địa Điểm: Khu ĐTM Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội. Hạng

Mục Sơn: Sơn Nội Ngoại Thất CTR PAINTS

Thi Công: T11/2016 Hoàn Thành: T11/2017