Giờ làm việc: 7:30-17:30 (Thứ 2 - Thứ 7)

Công nghệ và kỹ thuật

Công ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn CTR luôn coi trọng và đặt tầm quan trọng của Công nghệ và Kỹ thuật lên Tâm Quan Trọng Cao Nhất. CTR hiểu là Chất Lượng Tạo Dựng Niềm Tin.

- Bộ phận Sáng Tạo CTR luôn luôn update công nghệ và các tiến bộ khoa học kỹ thuật.

- Bộ phận KCS luôn giám sát chặt chẽ từng khâu trong quá trình sản xuất.

- Bộ phận Sản Xuất luôn hoàn thiện và tuân thủ theo quy trình quản lý chất lượng sản phẩm ISO 9001 - 2008