Giờ làm việc: 7:30-17:30 (Thứ 2 - Thứ 7)

Dự Án N10 HÀ ĐÔ - Q. CẦU GIẤY

07/02/2106

Chủ Đầu Tư: Tập Đoàn Hà Đô

Địa Điểm: Khu Chung Cư HADO - Đô Thị Cầu Giấy

Hạng Mục Sơn: Sơn Nội Ngoại Thất CTR PAINTS

BL Công: 2015

Hoàn Thành: T5/2016

Dự Án N10 HÀ ĐÔ - Q. CẦU GIẤY

Chủ Đầu Tư: Tập Đoàn Hà Đô

Địa Điểm: Khu Chung Cư HADO - Đô Thị Cầu Giấy

Hạng Mục Sơn: Sơn Nội Ngoại Thất CTR PAINTS

BL Công: 2015

Hoàn Thành: T5/2016