Giờ làm việc: 7:30-17:30 (Thứ 2 - Thứ 7)

Dự Án LONG CHÂU - NGHỆ AN

22/04/2018

Chủ Đầu Tư: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Lũng Lô 2.1

Địa Điểm: Khu Sinh Thái Long Châu - Vinh - Nghệ An

Hạng Mục Sơn: Sơn Nội Ngoại Thất CTR PAINTS

Thi Công: T3/2015

Hoàn Thành: T11/2015

Dự Án LONG CHÂU - NGHỆ AN

Chủ Đầu Tư: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Lũng Lô 2.1

Địa Điểm: Khu Sinh Thái Long Châu - Vinh - Nghệ An

Hạng Mục Sơn: Sơn Nội Ngoại Thất CTR PAINTS

Thi Công: T3/2015

Hoàn Thành: T11/2015